CORE - ett ledarskapsprogram för kvinnor
 
::OM CORE::PROGRAM::REFERENSER::KONTAKTA OSS::KALENDARIUM::BOKA NU::START
::ENTREPRENÖR::INTRAPRENÖR::SKRÄDDARSYTT::STOCKHOLMS LÄN

 transparant

PRODUCERAD AV PODIUM


CORE Intraprenör

CORE Intraprenör är ett coachningsprogram för kvinnor med fokus på det personliga ledarskapet. Syftet är att inspirera, guida och ge kunskap till kvinnor som vill ta nästa steg i sin karriär och utveckla sitt personliga ledarskap med syfte att ta ett större ansvar på sin nuvarande arbetsplats samtidigt som man skapar ett livskraftigt affärsnätverk.

Hur
Programmet består av sex olika delmoment varvat med individuellt arbete och arbete tillsammans med gruppen. Deltagarna träffas i gruppen vid tre tillfällen och erbjuds individuell coachning vid två tillfällen à 1 timme, samt arbetar igenom en förberedelseövning innan start. Vi varvar teori med praktiskt arbete samt föreläsningar och redovisningar.
Under programmets gång lär deltagarna givetvis känna varandra och skapar möjlighet till erfarenhetsutbyte samt att de bygger och utveckla sina affärsnätverk.

Innehåll

Moment 1 – Förberedelse
Två-tre veckor innan programmet får deltagarna ta del av processverktyget ”My CORE” en förberedelseövning som syftar till att hjälpa individen att komma igång med processen att hitta sin kärna, men den är också en framtida följeslagare, och är avgörande för programmet CORE. Dokumentet skickas in till kursledaren ca 5 dagar innan start.

Moment 2 – Två dagars kick-off
Kick-offen inleds med en presentation, genomgång och diskussion av CORE-modellen, ”The Quickening” som identifierar följande frågor: vem är jag? Vad vill jag? Hur ska jag ta mig dit? Vad står jag för?
Efter presentationen får deltagarna presentera sig själva och sitt fokusområde för programmet. Kvinnorna delas sedan in i mindre grupper och diskuterar var de befinner sig, vilka mål, möjligheter och hinder de har identifierat. Vi arbetar och utvecklar deltagarnas fokusområde och deras personliga visioner. Här får deltagaren möjlighet att utveckla och förfina dessa och fördjupa sina tankar kring detaljer.
De här dagarna fungerar dels som inspiration för att komma igång med de förändringar man har drömt om, men kanske ännu viktigare är att vidga möjlighetshorisonten och att få arbeta praktiskt med sin utveckling, med möjlighet till omedelbar feedback. Kick-offen skapar grund, trygghet, struktur och utveckling.

Moment 3 – Individuell coachning
Syftet med den individuella coachningen är att hjälpa deltagarna att komma vidare med sina individuella planer och de steg som krävs för att komma vidare i sin utveckling. Innan coachningen fyller deltagaren i en förberedelse inför samtalet för att vara så förberedd och fokuserad som möjlighet. Samtalet pågår i en timme över telefon. Deltagaren ges möjlighet att kontakta sin coach för kortare rådgivning mellan coachningstillfällena.

Moment 4  – Struktur, personligt ansvar och det personliga varumärket
Under en halv dag fokusera vi på vikten av att skapa strukturer för att uppnå framgång i det personliga ledarskapet. Vilket är vårt eget ansvar och vilket är andras ansvar? Vi definierar framgångsstrukturer för karriärutveckling, vikten av det personliga varumärket, hur man skapar nätverk och hur man prioriterar och skapar balans i tillvaron.

Moment 5 – Individuell coachning
Vi arbetar vidare med deltagarens uppsatta mål. Stämmer av tidigare planerade åtgärder och formulerar framtid mål och skapar en plan med kommande aktiviteter och tidsangivelser. Samtalet pågår i en timme. Deltagaren ges möjlighet att kontakta sin coach för kortare rådgivning mellan coachningstillfällena.

Moment 6 – Uppföljning och avslutning
Deltagarna träffas under en halvdag för en gemensam summering och avslutning av programmet. Var befinner sig alla nu? Vad behöver respektive individ för sin egen utveckling? Hur håller man igång och använder nätverket?
Alla får ett diplom efter genomfört program.

Efter avslutat program ingår deltagarna i det nationella nätverket core2core. Detta sker naturligt dels genom fysiska träffar, men också via CORE:s hemsida med separat inloggning. Där har de dels möjlighet att utveckla sina relationer och också träffa andra CORE deltagare för att utvidga sitt nätverk ytterligare. Syftet med nätverket är att träffa likasinnade, med möjlighet till vidareutveckling, kontinuerlig inspiration, affärs- och erfarenhetsutbyte.

Deltagarna får ett material som består av dokumentation, inspirationskort, yoga-DVD och meditations-CD som vi jobbar med under programmets gång.

Du kan söka om du är

  • kvinna som vill utvecklas i din befintliga yrkesroll
  • kvinna som vill ta nästa steg i din karriär
  • kvinna som vill utveckla ditt personliga ledarskap
  • kvinna och jobbar med HR och vill hitta nya verktyg att utveckla organisationens kvinnliga kollegor.


Pris och anmälan

Under perioden 2011-2014 är CORE finansierat av Entrepreneur Sthlm och genomförs endast i Stockholm till kvinnor som redan driver företag, se info under Stockholms Län.

 

Anmälan och mer information
Jag vill veta mer och ringer Pia Santesson, 0708 111 511 eller mailar  info@coreexperience.se

Jag vill boka nu »

 

upp»

 

 transparant
GREVGATAN 34     114 53  STOCKHOLM      0708 111 511    Maila här »transparant