CORE - ett ledarskapsprogram för kvinnor
 
::OM CORE::PROGRAM::REFERENSER::KONTAKTA OSS::KALENDARIUM::BOKA NU::START

 transparant

PRODUCERAD AV PODIUM


Referenser - CORE

"Tillvaron som entreprenör och företagerska är spännande, lärorikt och oerhört utvecklande. Men man kan också vara väldigt ensam i sin bubbla. Som entreprenör och företagerska är man i ständig rörelse och utveckling, något som man enbart själv kan styra. Disciplin är A och O. Frihet vs. Disciplin. Entreprenörsprogrammet CORE var ett forum som gav oss insikten att vi inte är ensamma om våra entreprenörsåkommor, att det fanns fler därute med samma funderingar och lösningar. Det var också ett forum där vi stötte och nötte på frågor som har med frihet och disciplin att göra.
Programmet för oss var en tid av eftertanke och reflektion. En tid då vi stannade upp, tänkte efter, vände och vred på tankarna och kom fram till hur vägen vidare skulle te sig. Det var många värdefulla möten med andra i samma sits och möten som för oss, två grundare av ett bolag med mycket starka viljor, oerhört givande och behövligt. Det var också ett forum där vi lärde oss att bejaka varandras styrkor. Pia Santesson däremot, hon var en liga för sig.
Pia Santesson har varit en källa till inspiration och har ett lugn som få besitter och som smittat av sig. Hon gjorde ett så starkt intryck på oss att hon idag sitter med i vårt bolags Advisory Board. "

upp»

 

"Pia var helt fantastiskt som ledare och jag rekommenderar varmt entreprenörsprogrammet CORE till fler. Hon fick oss att vilja berätta och öppna upp, på samma gång som vi upprättade och formulerade tydliga mål. Vi arbetade systematiskt med våra strategiska val och marknadsmöjligheter i vårt företagande.
CORE lägger också tonvikt vid att utveckla det personliga ledarskapet kopplat till företagandet och därför står också yoga och självkännedom på programmet, något som ger ytterligare en dimension till ledarskapet".

Cecilia Hall, delägare och fastighetsmäklare, ERA Mäklargruppen Nacka Värmdö

upp»

 

"Den första aha upplevelsen fick jag av upplysningen att män och kvinnors företagande kan te sig på ett annorlunda sätt än mäns. För mig är det oerhört viktigt att prata balans i ”starta företag” sammanhang och att helheten funkar - att jag lever ett meningsfullt liv med balans i både jobb och privatliv.  Blandningen av individuell coachning och aktiviteter i grupp har varit perfekt då jag lätt kunde identifiera mig med andra i gruppen och därav fick massor av lärdomar som bidrar till snabbare och självsäkrare fart framåt.
Det som nu i efterhand ger mig kraft och en känsla av att allt är möjligt är dels ett bra arbetsdokument MY CORE där jag fått hjälp att formulera vem jag är och vad jag vill men även en ny medvetenhet om hur andra uppfattar mig. Den andra delen är känslan av ett starkt stöd genom de andra CORE-medlemmarna som för mig bildar ett värdefullt nätverk.
En annan sak som varit inspirerande är din livshistoria och de föreläsare vi haft. Förebilder helt enkelt:-)"

Bianca Brandon-Cox, Biancas bilder och Food People
upp»

 

"Att gå Core ger energi! Medvetenheten om mina inre värderingar gör att jag har lättare att vara tydlig i kommunikation med omgivningen. Liksom att jag har lärt mig att tolka omgivningens beteende. Med denna insikt används min energi effektivare.  Core har även hjälp mig att formulera mina visioner varför jag kan fokusera min energi, vilket i sin tur ger ytterligare kraft.
Praktiskt hade jag stor hjälp av Core under slutet av mitt avhandlingsarbete. Jag vågade vara tydlig mot min handledare och vågade följa min inre övertygelse. När jag ställdes inför helt nya situationer med uppmärksamhet av mitt avhandlingsarbete i massmedia genom radio, tv och tidningar (allt från dagspress till veckotidningar och facktidskrifter) kunde jag förmedla mitt budskap på ett tydligt sätt som även kunde förstås av den breda allmänheten."

Eva Zeisig, Specialistläkare i ortopedi, Med dr, Forskare inom ämnet Idrottsmedicin
upp»

 

"För mig representerar Core en lyckad kombination av verklighetsförankring och radikalt nytänkande. Under Core-kursen förstod jag vikten av att utgå från min egen lust och passion. Det är inte så lättsinnigt som det låter – det är inte ens lätt! Det var omskakande att upptäcka hur jag i smått och stort styrts av rädslor, måsten och borden, men tack vare Core har jag lärt mig att fokusera på egna, positiva mål. Och det gör en enorm skillnad! När jag vet vad jag vill säga ja till känns det inte svårt att säga nej till annat. Jag har lärt mig att stå upp för mig själv och tänka långsiktigt och jag har tagit itu med förändringar – både yrkesmässigt och privat - som utan Core-kursen förmodligen hade stannat i mina drömmar. Riktigt vart det leder vet jag inte ännu, men jag vet att jag går i rätt riktning. Jag har också lärt mig att använda yogan för att i vardagens kaos hålla kvar känslan av mål och mening."

Anne Grönlund, forskare, Sociologiska institutionen, Umeå universitet samt blivande succeförfattare
upp»

 

”Core är ett fantastiskt program för att förverkliga egna idéer och drömmar, komma till nya insikter och skapa det liv man vill leva. Jag sökte mig till Core TTT, som var både en utbildning till Core Coach och ett eget deltagande i Core programmet, dels för att jag var intresserad av att utbilda mig till personlig coach men också för att jag ville lära mig yoga som ett verktyg för personlig utveckling. Genom att Core har ett så holistiskt synsätt lärde jag mig att omprioritera både mitt yrkesmässiga liv men också mitt privatliv. Att lära mig säga nej i större utsträckning för att kunna säga ja till det som är verkligt viktigt. Core inspirerade mig också till att utveckla egna idéer och jag har nu lanserat sajten www.affirmationer.se, en elektronisk tjänst inom personlig utveckling. Jag har också fått möjligheten att själv arbeta som Core coach i ett projekt finansierat av NUTEK och Stockholms universitet.”

Paulina Teste, entreprenör
upp»

 

"Core blev katalysatorn som fick mig att upptäcka nya vägar i livet. Med checklistan ”utbildning, jobb, hem och familj” föredömligt avklarad behövde jag en spark i baken för att ta reda på mer om mig, mina önskningar och möjligheter - min framtid! Programmet gav mig mental styrka att göra upp med slentrian och mod att tro på nya möjligheter. Jag kom till insikt om att jag ofta fegade kring val jag visste var rätt, men där mina tankar sällan övergick i handling. I dag är lusten till inre utveckling en viktig drivkraft i mitt liv. Jag väljer mer aktivt i vilka sammanhang jag vill vara och styr själv min tid som egen företagare. Livet med alla dess delar har inte blivit enklare, men absolut mer spännande och intressant!"
 
Eva Bökman, projektledare och skribent med egna företaget Medvind Konsult
upp»


"Under hela mitt yrkesliv har jag ägnat mig åt att stödja, utveckla och förverkliga andra människors idéer och drömmar. Jag är en så kallad intraprenör, motiverare och innovationsängel. För mig ligger utmaningarna i att bygga och leda högkvalitativa processer och system som på bästa sätt kan leverera kvalitet och effektivitet in i våra kunders affärsprojekt. Drivet och inspirationen får jag genom att skapa kundvärde och nytta för de innovatörer som utvecklar idéer genom vår verksamhet. Enkelt uttryckt ska mitt arbete få drömmar att växa och bli verklighet. Core öppnande en för mig ofta stängd dörr. Nämligen den där jag bättre kan fokusera min energi, tacka nej och prioritera det som utvecklar mig själv. Tidigare hade jag en benägenhet att ofta leverera och uppfylla andras förväntningar utan att förankra det hos mig själv och mina egna drivkrafter.

Programmet  är en fin balans mellan kopp och själ. En process som gav verktyg i det dagliga arbetet som ledare och fungerade verktyg att coacha andra till framgång. Det gav mig inspiration att leva som jag lär och motivation för medarbetare och inte minst mig själv att prestera bättre resultat i vardagen. Programmet gav mig en insikt om att var och en har ett ansvar för sin egen utveckling. Att få tillfälle att i steg och med professionella utgångspunkter arbeta med sig själv som utgångspunkt, ta reda på vart man vill och hur man tar sig dit är fantastiskt. Det är det bästa jag gjort på länge.

Core tillhandahåller enkla men kraftfulla instrument att leva ett sannare, mer insiktsfullt och inspirerande liv. Core har gjort mig om möjligt mer entreprenöriell och att se möjligheter bortom det omöjliga. Core har gjort mitt liv gränslöst. Metodiken finns med mig varje dag både professionellt och privat. Jag är bättre på att prioritera och uttrycka vad jag anser vara viktigt. Jag har påbörjat en resa där jag har blivit bättre på att prioritera och sätta gränser som passar mig. Jag tror på min framtid, mina möjligheter och min omgivning. Många har sagt till mig att jag idag bejakar mitt naturliga ledarskap på ett bättre sätt och att jag ”lyser” av smittsam energi. Det gör mig både glad och stolt för då vet jag att min resa går i rätt riktning. Det vill säga, att vara den bästa jag kan vara i sanning mot mig själv och andra."

Anneli Viklund,  Almi Företagspartner Stockholm AB, Innovation Stockholm
upp»
 

"När jag sökte till CORE var jag redo för nya utmaningar och blev rekommenderad att söka till CORE av en god vän. Jag tyckte att programmet och metoden lät intressant och det passade mig väldigt bra, eftersom det inte inverkade på min dåvarande jobbsituation eller privatlivet.

Även om jag ser möjligheter i det mesta insåg jag när jag började CORE, att jag satte mina egna hinder. Och hinder är till för att övervinnas. Jag kom till insikt vad jag vill fokusera på både beträffande jobb och privat. Jag har sedan Core-tiden både blivit egenföretagare och mamma. Dessutom bor jag och min familj utomlands igen en begränsad period. Dessa är några av punkterna som stod på min önskelista.

Det är vanligt som kvinna att tänka för mycket och hur det ska gå med saker och ting. Men det viktigaste är att förstå att JAG kan genomföra förändringar och med små steg når jag målet till slut. Dessutom är det alltid bra att skriva önskelistor och tacksamhetslistor så får man en positiv syn på livet – gratis!"
Lycka till på din nya resa!

Camilla Malmgren, entreprenör
upp»

 

CORE programmet var exakt vad jag behövde för att ta mitt företag vidare. Jag var i en brytpunkt då jag visste att jag ville förändra och växa men jag famlade för att finna riktning. Under vägledande coachning och med hjälp av kraftfulla verktyg har jag på kort tid strukturerat om hela mitt företag. Jag har en ny affärsplan, nya tjänster och har dessutom tagit in en produktlinje vilket på alla sätt passar mig mycket bättre än tidigare. Dessutom har jag helt bytt språk och modell för hur jag presentera mitt företag. Vilken lättnad!

Där jag förr satte upp mentala hinder ser jag idag inga gränser för vad jag vill och kan. Och då har jag alltid haft stora visioner, med högt ställda mål. Men, jag har inte till fullo trott att det varit möjligt att nå dit jag vill. Nu känns det som att ingenting kan stoppa mig. Allt det tror jag har att göra med att jag har bestämt mig för att vara den jag är.

Genom att inleda CORE programmet med frasen -”Du kan själv välja dina kunder” fångades jag direkt. Nu söker jag upp de jag vill jobba med och hitintills har jag inte stött på ett enda nej. För mig är det ett klockrent tecken på att jag hittat rätt. Jag vet vart jag vill, jag är på väg i rätt riktning och vägen är så lustfylld att jag bara kan le. När jag ska summera vad som varit mest betydelsefullt för mig under 2009 så hamnar CORE i topp. Det har betytt oerhört mycket att äntligen hitta de färger som förgyller livet. KULÖR har alltid varit fullt av färg men nu riktigt skiner det av magiskt färgljus. Tack för att jag fick hjälp att finna det.

Joanna Pierre Foucard med företaget KULÖR är byggnadsantikvarie och färgsättare med passion för färg.

 

För fler referenser ring Pia 0708 111 511 eller maila pia@coreexperience.se


upp»

 

 

 transparant
GREVGATAN 34     114 53  STOCKHOLM      0708 111 511    Maila här »transparant