CORE - ett ledarskapsprogram för kvinnor
 
::OM CORE::PROGRAM::REFERENSER::KONTAKTA OSS::KALENDARIUM::BOKA NU::START
::METOD::HISTORIK::VILKA VI ÄR

 transparant

PRODUCERAD AV PODIUM


Metodiken bygger på helhet - CORE

Coremetodiken bygger på att se människan som en helhet, och integrera den fysiska kroppen med den intellektuella processen, passionen och hjärtat. Core kopplar ihop tanke, känsla och handling. Vägledande principer är självreflektion, självinsikt och självkännedom.

Fokus på individen
Vi flyttar fokus från affärsidén/projektidén till individen. För det använder Core ett flertal verktyg, bland annat personlig coaching, gruppcoaching, yoga och meditation. Grunderna för Core är att du är din egen auktoritet. Du är den enda som vet vad du verkligen vill och vad som är rätt för dig.

Core är en metod

  •  för att bli mer entreprenöriell
  •  som inspirerar kvinnor att forma sin framtid
  •  guidar kvinnor att bli entreprenörer, intraprenörer och företagare
  •  och ett förhållningssätt till livet, förflyttar möjlighetshorisonten

Att vara entreprenöriell handlar om att känna sig fri att skapa sig sitt eget liv och att våga förverkliga sina drömmar och passioner. Att vara entreprenöriell handlar om att våga tänka stort, och sluta se sig som ett offer för omständigheterna. Ytterst handlar det om att leva ett mer självförverkligat liv, där passion, livsglädje och njutning är de vägledande principerna. Att vara entreprenöriell handlar också om att kunna skapa sig en försörjning genom det man är passionerad för.

 

 transparant
GREVGATAN 34     114 53  STOCKHOLM      0708 111 511    Maila här »transparant