CORE - ett ledarskapsprogram för kvinnor
 
::OM CORE::PROGRAM::REFERENSER::KONTAKTA OSS::KALENDARIUM::BOKA NU::START
::ENTREPRENÖR::INTRAPRENÖR::SKRÄDDARSYTT::STOCKHOLMS LÄN

 transparant

PRODUCERAD AV PODIUM


 

CORE Stockholms län


CORE är ett av de utvecklingsprogram som Entrepreneur Sthlm valt att finansiera under 2011-2014. Syftet är att långsiktigt stärka och utveckla kvinnliga entreprenörer i Stockholms län.
CORE erbjuder dig som är kvinna möjligheten att utveckla den entreprenöriella delen av dig, växa och komma vidare med dina tankar och idéer som företagare. Du kommer att utvidga ditt affärsnätverk med andra företagare som strävar åt samma håll som du. Du skapar din egen framtid - var med och forma den innan någon annan gör det!
 

 

           

  

ÄR DU KVINNA? DRIVER FÖRETAG OCH VILL EXPANDERA ELLER ÖKA LÖNSAMHETEN?

DÅ ÄR DU VÄLKOMMEN TILL CORE 2014!

Ett rådgivningsprogram för kvinnor som driver företag som vill utvecklas och växa, med fokus på personligt ledarskap och affärsutveckling samt att skapa ett livskraftigt affärsnätverk.

CORE kombinerar hårda och mjuka värden. Som deltagare får man dels förståelse för vikten av att förstå vem man själv är, vad man vill och hur man ska ta mig dit. Avgörande frågeställningar i individens företagande och därmed svar som kan påverka hur företagets utveckling och tillväxtpotential kommer att se ut. Vi arbetar också med att utveckla vision, realisera affärsstrategier, försäljning, PR, sociala media och marknad, varumärke, strukturer, nya marknader och definierar mål.
 

Jag vill boka nu »

 

Du kan söka om

  • Du är kvinna och verksam i Stockholms Län
  • Du driver företag, helt eller delvis

För att öka mångfalden välkomnar vi kvinnor med utländsk bakgrund och kvinnor födda i Sverige med utländska föräldrar!


Innehåll

Syftet med CORE som program är att inspirera, guida och ge kunskap till kvinnor som vill ta steget och utvecklas som entreprenörer samtidigt som de skapar ett livskraftigt affärsnätverk.

Omfattning
Programmet består av sju schemalagda delmoment varvat med individuellt arbete och arbete tillsammans i gruppen. Antal rådgivningstimmar är fördelade på följande sätt:

• En förberedelseövning innan start (2 timmar)
• Deltagarna träffas i gruppen vid tre tillfällen (24 timmar)
• Vid ett tillfälle individuell coachning i grupp (4 timmar)
• Vid två tillfällen individuell coachning (1 timme)
• Ett uppföljningswebinar (1 timme).

Programledare och ansvarig rådgivare för CORE är Pia Santesson.

Moment 1 – Förberedelse
Två-tre veckor innan programmet får deltagarna ta del av processverktyget ”My CORE” en förberedelseövning som syftar till att hjälpa individen att komma igång med processen att hitta sin kärna, men den är också en framtida följeslagare, och är avgörande för programmet CORE. Dokumentet skickas in till kursledaren ca 5 dagar innan start.

Moment 2 – Två dagars kick-off

Kick-offen inleds med en presentation, genomgång och diskussion av CORE-modellen, ”The Quickening” som identifierar följande frågor: vem är jag? Vad vill jag? Hur ska jag ta mig dit? Vad står jag för?
Efter presentationen får deltagarna presentera sig själva och sina verksamheter. De delas sedan in i mindre grupper och diskuterar var de befinner sig, vilka mål, möjligheter och hinder de har identifierat. Vi arbetar och utvecklar deltagarnas mission, vision och affärsidé. Här får deltagaren möjlighet att utveckla och förfina dessa och fördjupa sina tankar kring detaljer.
De här dagarna fungerar dels som inspiration för att komma igång med de förändringar man har drömt om, men kanske ännu viktigare är att vidga möjlighetshorisonten och att få arbeta praktiskt med sin verksamhet med möjlighet till omedelbar feedback. Kick-offen skapar grund, trygghet, struktur och utveckling. Under kick-offen kommer deltagarna också få prova olika varianter på yoga och meditation, verktyg som de själva kan använda.

Moment 3 – Individuell coachning
Syftet med den individuella coachningen är att hjälpa deltagarna att komma vidare med sin utveckling och de steg som krävs för att komma vidare med sitt företagande. Innan coachningen fyller deltagaren i en förberedelse inför samtalet för att vara så förberedd och fokuserad som möjlighet. Samtalet pågår i 30 minuter över telefon. Deltagaren ges möjlighet att kontakta sin coach för kortare rådgivning under programmet.

Moment 4 – Workshop Affärsstrategier, visionsarbete, försäljning och marknadsföring
Under en heldag fokusera vi på försäljning, marknadsföring och entreprenörskap. Vi definierar framgångsstrukturer, tittar konkret på försäljningsmetoder och marknadsföringsaktiviteter, genomgång SMART, vikten av det personliga varumärket, hur man skapar nätverk och hur man prioriterar och skapar balans i tillvaron. Vi jobbar både individuellt och i mindre grupper för att dela med oss av erfarenheter. Syftet med dagen är att få konkreta verktyg för hur man kan utveckla sin verksamhet, arbeta strategiskt med säljet utveckla sitt nätverk och få inspiration.

Moment 5 – Individuell coachning i grupp

Individuell coachning i grupp har samma syfte som coachning mellan två personer. Skillnaden är att man gemensamt coachar en person som definierat sin frågeställning och målsättning med coachningen. Den stora vinsten blir att alla får med sig insikter och svar, då man oftast har liknande frågeställningar kring sitt företagande. Vi coachar ungefär 2 personer på 4 timmar, där alla är delaktiga.

Moment 6 – Individuell coachning
Vi arbetar vidare med deltagarens uppsatta mål. Stämmer av tidigare planerade åtgärder och formulerar framtid mål och skapar en plan med kommande aktiviteter och tidsangivelser. Samtalet pågår 30 minuter. Deltagaren ges möjlighet att kontakta sin coach för kortare rådgivning mellan coachningstillfällena.

Moment 7 – Uppföljningswebinar
Ca en-två månader efter avslutat program genomförs ett uppföljningswebinar där deltagarna har möjlighet att dela med sig av sin samlande erfarenhet, var de befinner sig och om de behöver hjälp eller stöd i någon fråga. Syftet med webinaret är att skapa momentum i utvecklingsprocessen och knyta an till gruppen för att kunna använda de kontakterna i sin framtida affärsutveckling.


CORE Nätverk

Efter avslutat program ingår deltagarna i det nationella nätverket core2core.se som är en mötes- och nätverksplats där deltagaren har möjlighet att utvidga sitt nätverk och sina affärskontakter ytterligare. Man erbjuds även möjlighet till vidareutveckling, affärsutbyte, kontinuerlig inspiration och erfarenhetsutbyte.

Material
Deltagarna får ett material som består av dokumentation, inspirationskort, yoga-DVD och meditations-CD som vi jobbar med under programmets gång. I samband med avslutat program erhåller deltagarna varsitt diplom samt att de har möjlighet att köpa ytterligare individuell coachning till specialpris.

 

När
Grupp 1 startar 11-12 februari med en tvådagars workshop. FULLT
Februari/individuell coachning på telefon, 13 mars/heldag, mars/individuell coachning på telefon, 10 april/halvdag 13-17, 6 maj/skypemöte 09-10.

Grupp 2 startar 27-28 mars med en tvådagars workshop. FULLT
April/individuell coachning på telefon, 28 april/heldag, maj/individuell coachning på telefon, 23 maj/halvdag 13-17, 12 juni/skypemöte 09-10.

Grupp 3 startar 8-9 maj med en tvådagars workshop. FULLT
Maj/individuell coachning på telefon, 10 juni/heldag, juni/individuell coachning på telefon, 21 augusti/halvdag 13-17, 16 september/skypemöte 09-10.
 

Pris
Programmet är finansierat av Entrepreneur Sthlm, så det enda du betalar är anmälningsavgiften på 2.200 kr exklusive moms.
Anmälan är bindande och gäller i och med att du mailar din bokning, anmälningsavgiften faktureras efter samtal från oss och återbetalas ej vid avbokning. Plats kan överlåtas till annan deltagare förutsatt att denne är kvinna och också driver ett företag i Stockholms Län.
I priset ingår även mat och dryck under konferensdagarna.
 

Anmälan och mer information
Jag vill veta mer och ringer Pia Santesson, 0708 111 511 eller Lotta Green 070 609 57 60 mailar  info@coreexperience.se

Jag vill boka nu »


Antagning

Deltagarantalet är satt till 13-15 personer/grupp. När vi tagit emot din anmälan kommer vi att ta kontakt för att hälsa välkommen och lämna information. Efter samtalet skickas fakturan, betalningsvillkor 30 dagar netto, som utgör anmälningsavgiften och gäller som bekräftelse.

Var
Amazing Leaders lokaler, Grevgatan 34, T-bana Östermalmstorg.

Upp »

 

 transparant
GREVGATAN 34     114 53  STOCKHOLM      0708 111 511    Maila här »transparant