CORE - ett ledarskapsprogram för kvinnor
 
::OM CORE::PROGRAM::REFERENSER::KONTAKTA OSS::KALENDARIUM::BOKA NU::START
::ENTREPRENÖR::INTRAPRENÖR::SKRÄDDARSYTT::STOCKHOLMS LÄN

 transparant

PRODUCERAD AV PODIUM


CORE Entreprenör

Core Entreprenör är ett coachningsprogram som pågår under fyra månader då du får möjlighet att utveckla den entreprenöriella delen av dig, växa och komma vidare med dina tankar och idéer. Du kommer att utvidga ditt nätverk med ytterligare minst tolv personer som strävar åt samma håll som du. Du skapar din egen framtid!


Hur

Vi vänder oss till dig som vill bli entreprenör eller som redan driver ett företag och vill utvecklas i ditt entreprenörskap.

Innehåll

Syftet med CORE som program är att inspirera, guida och ge kunskap till kvinnor som vill utveckla sig själva i sitt entreprenörskap samtidigt som de vill skapar ett livskraftigt affärsnätverk.

Omfattning
Programmet består av 6 olika delmoment varvat med individuellt arbete och arbete tillsammans med gruppen. Deltagarna träffas i gruppen vid tre tillfällen och erbjuds individuell coaching vid två tillfällen à 1 timme, samt arbetar igenom en förberedelseövning innan start. Vi varvar teori med praktiskt arbete samt föreläsningar och redovisningar.
Under programmets gång lär deltagarna givetvis känna varandra och skapar möjlighet till erfarenhetsutbyte samt att bygga och utveckla sina nätverk. Programledare för CORE är Pia Santesson.

Moment 1 – Förberedelse
Två-tre veckor innan programmet får deltagarna ta del av processverktyget ”My CORE” en förberedelseövning som syftar till att hjälpa individen att komma igång med processen att hitta sin kärna, men den är också en framtida följeslagare, och är avgörande för programmet CORE. Dokumentet skickas in till kursledaren ca 5 dagar innan start.

Moment 2 – Två dagars kick-off

Kick-offen inleds med en presentation, genomgång och diskussion av CORE-modellen, ”The Quickening” som identifierar följande frågor: Vem är jag? Vad vill jag? Hur ska jag ta mig dit? Vad står jag för?
Efter presentationen får deltagarna presentera sig själva och sina affärsidéer. Kvinnorna delas sedan in i mindre grupper och diskuterar var de befinner sig, vilka mål, möjligheter och hinder de har identifierat. Vi arbetar och utvecklar deltagarnas mission, vision och affärsidé. Här får deltagaren möjlighet att utveckla och förfina dessa och fördjupa sina tankar kring detaljer.
De här dagarna fungerar dels som inspiration för att komma igång med de förändringar man har drömt om, men kanske ännu viktigare är att vidga möjlighetshorisonten och att få arbeta praktiskt med sin affärsidé med möjlighet till omedelbar feedback. Kick-offen skapar grund, trygghet, struktur och utveckling.

Moment 3 – Individuell coaching
Syftet med den individuella coachingen är att hjälpa deltagarna att komma vidare med sin affärsplan och de steg som krävs för att komma igång med sitt företagande. Innan coachingen fyller deltagaren i en förberedelse inför samtalet för att vara så förberedd och fokuserad som möjlighet. Samtalet pågår i en timme över telefon. Deltagaren ges möjlighet att kontakta sin coach för kortare rådgivning mellan coachingtillfällena.

Moment 4 – Workshop Försäljning och marknadsföring
Under en halvdag fokusera vi på försäljning, marknadsföring och entreprenörskap. Vi definierar framgångsstrukturer, tittar konkret på försäljningsmetoder och marknadsföringsaktiviteter, genomgång SMART, vikten av det personliga varumärket, hur man skapar nätverk och hur man prioriterar och skapar balans i tillvaron.

Moment 5 – Individuell coaching

Vi arbetar vidare med deltagarens uppsatta mål. Stämmer av tidigare planerade åtgärder och formulerar framtid mål och skapar en plan med kommande aktiviteter och tidsangivelser. Samtalet pågår i en timme. Deltagaren ges möjlighet att kontakta sin coach för kortare rådgivning mellan coachingtillfällena.

Moment 6 – Summering och avslut
Deltagarna träffas under en halvdag för en gemensam summering och avslutning av programmet. Var befinner sig alla nu? Vad behöver respektive individ för sin egen utveckling? Hur håller man igång och använder nätverket?
Alla får ett diplom efter genomfört program.
 

CORE Nätverk
Efter avslutat program ingår deltagarna i det nationella nätverket core2core. Detta sker dels genom fysiska träffar, men också via COREs hemsida med separat inloggning. Där har de dels möjlighet att utveckla sina relationer och också träffa andra CORE deltagare för att utvidga sitt nätverk ytterligare. Syftet med nätverket är att träffa likasinnade, med möjlighet till vidareutveckling, kontinuerlig inspiration, affärs- och erfarenhetsutbyte.

Material
Deltagarna får ett material som består av dokumentation, inspirationskort, yoga-DVD och meditations-CD som vi jobbar med under programmets gång. Efter avslutat program har deltagarna möjlighet att köpa till coaching timmar till ett specialpris.

Du kan söka om

  • Du är kvinna
  • Du vill starta eller driver redan ditt eget företag
  • Du har ett företag och vill utveckla ditt entreprenörskap

Pris och anmälan

Under perioden 2011-2014 är CORE finansierat av Entrepreneur Sthlm och genomförs endast i Stockholm till kvinnor som redan driver företag, se info under Stockholms Län.

 

Anmälan och mer information
Jag vill veta mer och ringer Pia Santesson, 0708 111 511 eller mailar  info@coreexperience.se

Jag vill boka nu »

 

 

Upp »


 

 

 transparant
GREVGATAN 34     114 53  STOCKHOLM      0708 111 511    Maila här »transparant